Skip to content

Ušetřete v domácnosti tam, kde to má smysl


Současná doba je plná změn a zvratů a na těch nepříjemných se podílí zejména nekompetentní lidé v určitých vysokých funkcích anebo podvodníci, úplatkáři a další podobné formy hospodářského zločinu. Jinými slovy za současnou drahotu si může lidstvo samo, ale co je podstatné, nesmíme se s tím smířit a musíme podnikat potřebná opatření. Jedním z nich je i snaha o úspory v domácím rozpočtu a také ve využívání energií, zejména co se týče způsobu vytápění, úsporných opatření u elektrických spotřebičů a svítidel a plynových spotřebičů.

elektrické zásuvky

Ušetřit lze i na potravinách, ošacení, nákupu bytového vybavení a mohli bychom ve výčtu úspor pokračovat, až bychom se dostali i k revizím technických zařízení v rodinných a bytových domech. Mohlo by vás napadnout, že je to další zbytečná byrokratická položka, a že je zde další možnost úspor, ale takto postupovat není zrovna moudré. Toto vám rozhodně nedoporučí nikdo se zdravým selským rozumem.

Revize hromosvodů – poškozený hromosvod mechanickými a povětrnostními vlivy nebo korozí je nefunkční a není vám k ničemu. Je to pak, jako kdybyste na domě žádný hromosvod instalovaný neměli.

Revize nouzového osvětlení – kde se pohybuje větší počet osob, je vhodné instalovat nouzové osvětlení a také jej pravidelně revidovat. Zabrání se tím panice a vzniku i vážných úrazů.

revize elektro

Elektro revize – nebezpečí smrtelného úrazu a požáru může nastat i u relativně nové elektroinstalace. Nechte ji prověřovat pravidelně a spolu s ní i vaše elektrické spotřebiče a všechna svítidla. Cena revize elektroinstalace https://revize-elektro-revtech.cz/cenik/cenik-revize-elektroinstalace/ není tak vysoká, abyste riskovali život vašich blízkých.

Revize komínů – vyhořet kvůli zanesenému a neprůchodnému komínu by vás mohlo opravdu mrzet.

Revize plynových spotřebičů a rozvodů – velmi podobné je to i s úniky plynu a poškozenými plynovými spotřebiči. I tyto revize mají svůj zásadní význam.