Skip to content

Jak může kampaň lokalizovaného SEO vyústit v podíl na celosvětovém trhu, zvýšený obrat

Pro firmy a společnosti, které by se chtěly rozšířit a růst v mezinárodním měřítku, hraje SEO opravdu důležitou roli, minimálně v určování růstu. Minulý rok hledal Digital Marketing Institute (DMI), společnost sídlící v Dublinu, Irsku, cestu, jakou by získal podíl na různorodosti trhu, aby mohl chránit před makro-environmentálními faktory, jako například bylo referendum o Brexitu.
 
Tím, že se podívala na četnost vyhledávání pro velmi četná klíčová slova, relevantní k nabídkám poskytovatele tréninků digitálního marketingu, agentura Wolfgang Digital, spadající pod tento institut, mohla navrhnout, aby se institut zaměřil na americký trh, aby poměřil jednotlivé firmy. „S odpovědností za celosvětové rozšíření, které spočívalo hlavně ve vyhledávacích kanálech, taktiky musely rychle směřovat na poměření, regionalizaci zpráv a také pohánění efektivity,“ uvedla agentura Wolfgang Digital, která vyhrála ocenění od webového portálu Search Engine Land 2019 pro SEO agenturu roku.
 
Cílem bylo navýšit vodítka a obrat z amerického trhu velice rychle a to vše s velmi omezeným rozpočtem.
 

Taktiky SEO lokalizace k rozdmýchání růstu

 
Agentura Wolfgang Digital použila smíšené snahy technického SEO, které zahrnovalo zejména vytváření mezinárodních podsložek, implementaci hreflang tahů a lokalizace za pomocí nástrojů Google Search COnsole a Bing Webmaster Tools.
 
Tým také vytvořil proces pro obsahový kalendář, který se zaměřoval na zájmy, geografii a data událostí v kalendáři. Aby splnili vyhledávací mezinárodní cíle Digital Marketing Institutu, agentura věděla, že by on-line obsah Digital Marketing Institutu musel mít opravdu hyper-lokalizovaný přístup a musí vzít v potaz kulturní nuance, dokonce i napříč trhem anglicky-mluvících zemí. Automatizované hlášení velice dobře stáhlo četnosti vyhledávání, Google Search COnsole a Google Ads data společně, „a zobrazilo tak postřehy k tomu, aby mohla být zmezinárodněna webová stránka na základě uživatelského úmyslu a pravděpodobnosti převodů,“ uvedla agentura Wolfgang Digital.
 
Kampaň využívala „mezinárodní SEO implementace a také způsob, jakým lze spatřit příležitosti na celosvětovém trhu,“ sdělil Luke Fitzgerald, vedoucí SEO pro agenturu Wolfgang Digital, ohledně SEO kampaně pro Digital Marketing Institut, „tato kampaň měla obsahovou optimalizaci a také lokalizaci, a také využívala způsob, jakým šlo rozlišit nabídky pro odlišné geografické báze uživatelů. A také měla off-page SEO strategii a také jsme našli cestu, jak vlastně dosáhnout na odlišné, relevantní a autoritativní publikace v daných rozdílných regionech.“
 

Nový trh se stává tím nejvýkonnějším.

 
Během sedmi měsíců kampaň vygenerovala sedmdesáti pěti procentní nárůst v celkovém organickém provozu napříč všemi mezinárodními trhy Digital Marketing institutu, což zahrnovalo také americký trh, australský a kanadský trh, což vyústilo pro změnu v patnácti procentní roční navýšení v celkovém firemním obratu. Americký trh dokonce překročil ten britský, který byl tím nejvýkonnějším trhem, co se týče vodítek vedoucích k prodejům.
 
Poměry převodů se podstatně zvýšily, dokonce i provoz se zvedl. Tým také inkorporoval optimalizaci poměru převodů a UX testování jako součásti snah kampaně.
 
Fitzgerald přisuzuje většinu úspěchu kampaně hlavně funkční komunikaci napříč celou interní mezinárodní agenturou ve spojení s externí komunikací s klientem. „Skrze inovativní konceptualizaci a velice úzkou integraci s týmem placeného vyhledávání a neustálou komunikaci a kolaboraci s vlastním in-house týmem našeho klienta byl element výkonu pouze otázkou času,“ sdělil Fitzgerald.
 
„S velice vyrovnanou směsí technického, on-page a off-page SEO jsme byli schopni prezentovat to nejlepší z naší práce jako agentury, která poskytuje úplné služby v mezinárodním SEO měřítku a také to pomohlo demonstrovat, jak moc důležité je vlastně zvládnout všechny tyto elementy dobře pro udržitelný, dalekosáhlý růst a rozšíření v daném konkurenčním trhu a také to demonstrovalo, jak může něco takového pomoci s růstem klientovy organické viditelnosti a, konečně, také jeho spodní linie,“ uvedl Fitzgerald.
 
Tým identifikoval set TOP přednostních klíčových slov a rozdělil je do jednotlivých úrovní na základě jejich proveditelnosti a stejně tak na základě toho, kde vlastně zlepšení hodnocení mohly pohánět tu největší hodnotu. Viditelnost ve vyhledávání Digital Marketing Institutu napříč sadou klíčových slov vzrostla z třiceti jedněch procent na čtyřicet dva procent během této kampaně. 
 
Strategie backlinků zahrnovala budování odkazů na lokalizované (americké) podsložky skrze celé trvání kampaně.
 

Nástroje obchodu

 
Ke Google a Bing původním nástrojům použila agentura Wolfgang Digital nástroj SEOmonitor pro hlášení, Screaming Frog pro identifikaci technických problémů webové stránky a také k identifikaci stránek, kterým chyběly lokalizovaná metadata a také pro hreflang hlášení. Sitebulb dále pomohl s ověřením hreflang tagů napříč několika různými doménami a sitemapami.
 
Tým také používal nástroj SEMrush pro průzkum klíčových slov a sledování a nástroj BuzzSumo pro lepší pochopení toho, jak vlastně fungují ve vertikálu Digital Marketing Institutu na americkém trhu.
 
„Často se nám stávalo, zatímco jsme se oddávali každodennímu řízení týmu či kampaně klienta, že jsme neměli dostatek času nějak zpětně zhodnotit a nějak holisticky pohlédnout na to, jak se nám vlastně daří a jak naše trajektorie růstu vlastně vypadá,“ sdělil Fitzgerald, když se zamýšlel nad výhrou jeho týmu v soutěži o cenu Search Engine Land.
 
„Všechna ta tvrdá dřina začíná ale teprve nyní, když se musíme držet při zemi a musíme si udržet tento vysoký standard a zajistit, že všechny naučené lekce z této úspěšné zkušenosti budou efektivně rozpitvány a aplikovány i pro ostatní klienty jako součást našeho ctnostného cyklu učení a neustálého zlepšování,“ sdělil Fitzgerald.