Skip to content

Rivalové EU v porovnávání nakupování od Google říkají, že se jejich situace zhoršuje

Rivalové diskutují v otevřeném dopise Evropské komisi, že nápravný prostředek založený na aukci od Google pro antimonopolní nároky je fundamentálně chybný.
 
Zhruba před měsícem se Evropská komise (EK) v čele s vedoucím oddělení pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestager, vyslovila, že snahy Google ve vyhledávání nakupování doslova skáčou mílovými kroky dopředu a že by se společnost mohla pravděpodobně vyhnout dalším antimonopolním penalizacím. Avšak v novém otevřeném dopisu Vestager se někteří rivalové vyjádřili, že se situace zhoršuje ještě daleko více pro ně samotné než předtím.
 
Příběh na pozadí. V červnu roku 2017 pokutovala EK Google a uložila povinnost zaplatit částku zhruba dvě miliardy a sedm set tisíc dolarů pro údajné zneužívání jeho pozice na trhu ve vertikálním (nakupovacím) vyhledávání. V následku na toto rozhodnutí, ve kterém je Google v procesu odvolání, Google implementoval řadu změn, aby poskytl „rovné zacházení“ pro konkurenční (CSEs – Comparison Shopping Engines) porovnávače zboží na internetu v Evropě.
 
Tou hlavní změnou, kterou Google udělal, bylo to, že bral Google Shopping jako separátní byznys jednotku s jeho vlastním nákladovým rozpočtem, která by mohla konkurovat ostatním obchodním stránkám, které by se objevily na Google Product Listings Ads (PLAs – Seznamy reklam produktů na Google). Bylo také řečeno, že tato byznys jednotka by operovala na základě zisku. Všechny strany by tak nyní teoreticky soutěžily v rovném postavení na PLAs.
 
Poškození je stále nezmenšené. Podle signatářů tohoto dopisu, není to všechno tak, jak Google říká. Podepsáno leadry čtrnácti CSEs, samotný dopis uvádí, že: „Nyní už uběhl více než rok od doby, kdy Google představil jeho vlastní nápravný prostředek založený na aukci a kdy došlo k poškození konkurence, spotřebitelů a také inovace způsobené nelegálním postupem Google, který dále pokračuje, aniž by byl nějak negativní vliv odstraněn či zmírněn“.
 
Dopis otevřeně rozporuje, že tady není žádný hmatatelný rozdíl mezi novým přístupem a tím předešlým systémem, který byl shledán jako porušující pravidla pro hospodářskou soutěž EU, kromě toho, že Google musí také „soutěžit“, aby se objevil v PLAs. Avšak CSEs hodnotí tuto změnu jako naprosto bezvýznamnou.
 
Nákupní stránky namítají PLA aukci jako takovou, s tím, že říkají, že je to nutí „pomaličku odkazovat do aukce značnou část jejich zisku“. Také mají participaci Google na tomto systému, jako nezávislé jednotky, která musí docílit jistého profitu, jako „bezesmyslné vnitřní procesy“. Také se hádají, protože uživatelé, kteří kliknou na jejich PLAs, budou automaticky přesměrováni na stránky obchodníka a ne na samotné stránky CSEs, takže nemají vůbec žádnou příležitost „nějak zhodnotit tento proces“.
 
Odmítání aukce jako takové. Rozporují tak ten fakt, že samotná aukce poškozuje spotřebitele, protože to „hlavně ničí bující online trh s porovnáváním zboží v Evropě“.
 
Dopis završuje tím, že „dokud bude umístění rozhodnuto na základě aukce a ne na relevanci, dělá to velmi malé až zanedbatelné rozdíly mezi tím, jestli konkurenti neokupují nic nebo okupují všechno nebo něco. Ve všech případech bude ze všeho těžit hlavně Google jako ten, který bude mít všechen zisk ze všech vstupů, a uživatelé budou hlavně ti prohrávající“.
 
Aniž by specifikovali nějaký jiný chtěný alternativní přístup, kromě toho, že implikují, aby to bylo založeno na relevanci, samotná skupina podporuje EK, aby „vynutil jeho prohibiční rozhodnutí odmítnutím nekompetentního „kompetentního mechanismu“ Google a aby požadoval efektivní nápravný prostředek, který by byl v souladu s principem rovného zacházení, který je v rozhodnutí zmíněn a rozveden“.
 
Proč na tom všem záleží?
Výsledek odvolání Google v Evropě může přijít až za několik let. V mezidobí se bude muset řídit rozhodnutím EK. A zatímco Google a jeho akcionáři byli nepříliš ochotní zaplatit mnohamiliardovou pokutu, CSEs dopis by mohl popohnat EK, aby přidala ještě další změny pro výsledky vyhledávání zboží na internetu nebo pro celkový přístup k této oblasti v Evropě, což by mělo rozhodně velký vliv na všechny napříč dvaceti osmi zemím v jednotném trhu.