Skip to content

Predikce jako klíč úspěchu

Nové algoritmy, změny těch stávajících nebo nové nástroje mohou pořádně zamíchat kartami a ohrozit zvolenou strategii a požadované výsledky. Jedinou možností, jak se s nimi vypořádat, je se na ně připravit a to dobrou analýzou a následným odhadem.
 
Z nových algoritmů se tak stanou příležitosti namísto hrozeb a dobře zvolenou strategií vašemu umístění pomohou.


 
Informace, analýza, reakce
Prvním krokem, který je třeba učinit, je sledování aktuálních informací, které se objeví v internetových magazínech, na Twitteru nebo i na stránkách společnosti Google. Tam získáme přibližné datum, kdy by měl být algoritmus spuštěn a kdy bude třeba pečlivě sledovat všechny statistiky. K analýze změn v umístění využijeme Google Search Console, která nabízí přehledný výčet informací, které nám umožní sledovat vzestup či pokles a důvody, kvůli kterým tyto změny nastaly.
 
Data si můžeme jednoduše vyexportovat například do programu Excel, ve kterém je možné filtrovat pozitivní či negativní změny a další důležité parametry.
 
Dalším krokem je výběr webových stránek, které zaznamenaly podobné změny a jejich vyčlenění pro další analýzu.
Následuje výběr nástroje, který použijeme pro hlubší zkoumání dat. Vhodným nástrojem je například ScreamingFrog, ale je možné použít i jiné programy.
 
Pomocí nástroje ScreamingFrog se zaměříme na ty webové stránky, které mají společné parametry. Ty si poté vybere a vložíme je opět do Excelu, kde je možné je porovnávat a lépe pozorovat. Stejně tak můžeme využít i Google Analytics, které nabízí přehledný výčet dat dle zvolených URL adres.
 
Výsledná data si seřadíme podle toho parametru, který sledujeme a díky seřazení z něj můžeme vysledovat změny, které proběhly a co bylo jejich důvodem. To nám umožní zabránit negativnímu dopadu na umístění a mnohdy i využít změn k lepším výsledkům a předběhnout tak konkurenci.
 
Jak je vidět, nové změny a algoritmy nemusí vždy jen problémem a při správné reakci mohou nabídnout i zajímavou výhodu, kterou můžete využít pro vylepšení hodnocení i pozice. Jediné, co je třeba proto udělat, je pečlivě sledovat aktuální dění, získat potřebné informace a správně je analyzovat. Změnám se tak můžete rychle přizpůsobit a to s kladnými výsledky.